MENU
Aula_close Layer 1

Vores Skole

 

  • skabe et trygt miljø, hvor den enkelte kan udvikle sig mest muligt fagligt, socialt og personligt i et fællesskab bygget på ansvarlighed og respekt for andre.
  • sørge for et godt forældresamarbejde, hvor åbenhed, tillid og ansvarlighed gælder begge veje. være globalt orienteret udnytte alle de muligheder vores naturskønne område tilbyder.
  • et forpligtende samarbejde med Regnbuen, vores børnehave, Hytten, vores fritidshjem, Kliplev Skole, vores naboskole og Felsted Centralskole vores overbygningsskole, så eleverne oplever overgangene glidende og naturlige.
  • være en del af et velfungerende lokalområde. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med alle foreninger, klubber, institutioner og frivillige i lokalområdet.
  • være anerkendende og lyttende. Elev og lærer har således samme værd. Vi vil vise, at vi tager eleven alvorligt, og vi vil være nærværende.
  • fremstå som en anderledes og kreativ skole, der forandrer sig og udvikler sig ud fra de erfaringer, elever, forældre og lærere får i fællesskab.
  • undervise efter tydelige faglige mål og dermed skabe et godt undervisningsmiljø med positive relationer mellem lærere og elever og mellem elever indbyrdes

Med denne målsætning håber vi, at 6 ord straks dukker op hos forældre, børn og personale, når tankerne falder på Varnæs Skole.  

Vilje

Anerkendelse

Respekt

Nærvær

Ægte

Sammenhold