MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion og rummelighed

Princip for rummelighed

 

Opgave: Hvad gør vi for børn med særlige behov og særlige evner – i undervisningsdelen og fritidsdelen

 

Mål: I forhold til børnenes udvikling og tilegnelse af viden vil vi opnå:

 • At skabe et åbent og trygt miljø for alle børn
 • At fremme muligheden for at barnet kan anvende og udvikle sine styrkesider, for derigennem at opnå social status, selvværd/selvtillid samt tilegne sig ny viden
 • At vi kan rumme så bredt som muligt
 • At vi er bevidste om, hvornår vi skal sige fra i forhold til rummelighed

 

Pædagogiske metoder:

 • Vi opfatter opgaven som fælles – udvidet samarbejde mellem skole og fritidshjem
 • Vi samarbejder med PPR
 • Vi holder tværfaglige møder
 • Vi anvender anerkendende pædagogik
 • Vi danner grupper af børn med særlige behov – fx i forbindelse med emneuger
 • Vi vil et tæt samarbejde med hjemmet
 • Vi bruger udvidet observation ved den tilknyttede pædagog
 • Vi udarbejder handleplaner – med en grundig beskrivelse af barnet

 

Dokumentation/Evaluering: Hvordan vil vi dokumentere om de valgte metoder har opfyldt målet?

 • Iagttagelse af barnet i lærings- og sociale situationer
 • Skole-hjem-møder
 • Tværfaglige møder
 • Indsamling af div. dokumentationsmateriale
 • Evt. møde med PPR

 

Grænsen for rummelighed kunne være:

 • Hvis klassens sociale fællesskab er i fare
 • Hvis læreren ikke kan strukturere sig ud af problemet
 • Hvis barnet ikke længere får udbytte af sin skolegang og samværet med kammeraterne

 

August 2010