MENU
Aula_close Layer 1

Varnæs skole - Hvorfor ?

Kære Læser.

Når I læser nedenstående, så giver det forhåbentligt lyst til, at jeres barn skal gå på denne dejlige skole. Skolen vægter i stor grad, varme og nærhed men er bestemt også fokuseret på faglighed og læring.

VORES SKOLE ER : 

 • - En skole der vægter traditioner og nytænkning - hånd i hånd.
 • - En skole der vægter læring og dannelse.
 • - En meget høj grad af elevtrivsel jf. elevernes egen trivselsundersøgelse. 4,5 ud 5, hvor 5 er maksimum.
 • - En skole hvor eleverne er meget glade for deres pædagoger og lærere. (Over 88 % af eleverne er meget glade for deres lærere)
 • - En medarbejderskare, der scorer tilliden og troværdigheden mellem hinanden med en faktor på 93 kommunens højeste blandt skolerne.
 • - En skole, hvor 96 % af timerne bliver læst af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer.
 • - En skole, hvor en del forældre og bedsteforældre frivilligt hjælper til, hvis det er påkrævet.
 • - En skole der nyder stor stor forældreopbakning.
 • - En synlig ledelse, der er tilstede som udgangspunkt hver dag, og som er kendetegnet ved en stor grad af lydhørhed.
 • - En skole der ønsker at hjælpe alle vore elever. Det vil sige de dygtige elever, de elever der har det svært fagligt, den store middelgruppe og elever der i en periode kan komme i mistrivsel.
 • - En skole, hvor der i mange timer er to personer tilstede i undervisningen.
 • - En skole med morgenlæsning hver morgen.
 • - En skole med morgensang, der typisk indeholder 2 sange, praktiske informationer, fortælling, fødselsdagssang ved disse begivenheder.
 • - Et aktivt elevråd, der hjælper til ved motionsdagene, julearrangementer, fastelavn mm. Ligeledes arrangerer de fredagslege.
 • - En skole hvor eleverne fra 6. klasse er venskabsklasse for 0. klasse med stor succes.
 • - En skole, hvor der er mulighed for at købe mad hver dag fra kl. 11.10 - 11.40. Maden udleveres af elevernes bedsteforældre, og maden laves på Sundeved Efterskole.
 • - En skole der er ved at opdatere sig på IT fronten. Eksempelvis er der interaktive tavler eller lignende i alle klasselokaler.
 • - En skole der også har prioriteret sine ydre omgivelser. I 2015 med en ny multibane og i 2018 et nyt flot Multirum-
 • En skole, hvor der er formelle aftaler omkring overgang fra Børnehaver og til Varnæs Skole og Felsted Skole (Vor overbygningsskole)                                                                                                                                                                                                                   Venlig Hilsen - Varnæs skole