MENU
Aula_close Layer 1

Traditioner

Traditioner på Varnæs skole

Traditioner har vi mange af på Varnæs skole. Det har vi, fordi traditionerne skaber fællesskab, det vil sige, de gør os til dem, vi er. De mange traditioner har vi naturligvis også, fordi skolen har eksisteret i mange år, og der derved er overleveret meget fra slægt til slægt eller fra årgang til årgang.

Morgensang

Hver morgen klokken 8.10 er der morgensang, for 0. - 6. klasse i aulaen. Der synges to sange, en lærervalgt og en elevvalgt. En klasse viser, hvad den har arbejdet med og en lærer fortæller om en mærkedag. Og der er altid et indslag med lidt "power" i.

 

Fødselsdagssang

Under morgensang synges der en fødselsdagssang for fødselaren.

 

Madpatruljen

I det andet frikvarter fra 11.25 til 11.50 kan eleverne købe forskellige madprodukter i aulaen. Det kan være rugbrødsbolle, pizzasnegl, boller, frugt og meget mere. Alt frisklavet fra Sundeved Efterskole og transporteret og serveret af frivillige, kaldet Madpatruljen.

Luciaoptog

Hvert år på denne dag er morgensangen udvidet med et luciaoptog bestående af elever på skolens ældste klasser.

Juleafslutning i Varnæs Kirke

I samarbejde med præsten, slutter vi det første halve skoleår af i Varnæs Kirke med en gudstjeneste, som desuden indeholder indslag fra skolens dagligdag. Det kan være musik, højtlæsning osv.

Juleklippedag 

Den sidste fredag i November afholder vi juleklippedag. En hyggelig dag hvor eleverne sammen med deres bedsteforældre klipper julepynt, hygger og spiser æbleskiver.  

Valdemarsdag

På Valdemarsdag, går hele skolen i optog til Varnæs Tykke, en skov. Skolens fane bæres forrest af 6. klasse. I skoven arrangeres den store fangeleg, hvor elever fra 6. klasse skal fange resten af skolen.

Skolernes Motionsdag

En idrætsdag for hele skolen. Motionen kan være løb, cykling eller lignende.

Åbent hus

Skolen har åbent hus hver dag. Som udgangspunkt bedes I meddele, at I kommer dagen før.

Skolefest

Skolefesten er en af årets helt store begivenheder. 5. klasse opfører et skuespil for en helt fyldt multirum. Hele skolen inddrages til boder af enhver slags og til kagebagning. I emneugen op til skolefesten arbejdes der på højtryk med alt dette. Skolefesten foregår i uge 10. 

Fastelavn

Til fastelavn samles alle elever og lærere udklædte i gymnastiksalen. Hver klasse fremfører sit tema og sine udklædninger til musik. En dommerkomite udpeger vindere i hver klasse.

Kunst

Som udgangspunkt dekorerer vi skolen med elevernes produkter. Det skaber "liv" i vore bygninger og stolthed ved vore børn.

Sommerafslutning

Da det er 6. klasses sidste dag på Varnæs Skole er de medbestemmende, hvad angår dagens program. Et typisk eksempel kunne være dette. Morgenkaffe arrangeret af 6. klasse for skolens lærere, morgensang, karameluddeling indtil flere gange, oprydning, samling i aula for hele skolen, tale af skoleleder, feriesang synges, sjov i gymnastiksalen og langbold på sportspladsen mellem 6. klasse og lærerne.

Hytten

Skolen og Hytten, skolefritidshjemmet, arbejder tæt sammen i fase 1.

Idræt for sjov

Varnæs skole er en del af et aktivt idrætsliv i skolevæsenet. I efteråret afholdes der således en atletikdag, kaldet idræt for sjov, for 4., 5. og 6. klasserne fra Kliplev, Felsted og Varnæs.

Bolddag

Varnæs Skole er en del af et aktivt idrætsliv i skolevæsenet. I foråret afholdes der således en bolddag for 4., 5. og 6. klasserne.

Lejrskoler

I 6. klasse drager lærere og elever på lejrskole. En lejrskole strækker sig typisk over 4 overnatninger.

Elevråd

Klasserne på skolen vælger deres repræsentanter til elevrådet. Elevrådet holder et månedligt møde, tager selvstændige initiativer og deltager i planlægningen af nogle af skolens traditionsdage. Elevrådet har bl.a. ansvaret for fredagslege og juleklip.  

 

Informationsaften

Informationsmødet er et møde, hvor det kommende skoleårs nye børn og nye forældre inviteres til skolen og til Hytten i juni måned. I løbet af mødet modtager deltagerne en mængde informationer om det nye liv efter sommerferien.

Første skoledag

0. - 6. klasse møder klokken 7.50 - 13.50/14.25. Dagen starter i klassen og derefter fælles morgensang i aulaen. Alle klasser, med 0. klasse og dens forældre i særdeleshed, bliver budt velkommen af skolelederen.

Skuespil og musik

Varnæs Skole giver hvert år en eller flere dramatiske eller musikalske oplevelser til eleverne med gæster udefra.

Orienteringsløb for 6. klasse

Varnæs skole er en del af et aktivt idrætsliv i skolevæsenet. Lige før sommerferien afholdes der således et orienteringsløb for alle kommunens 6. klasser.