MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde

Internt 

Rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen/fase 1:

Børnene skal:

 • opleve samarbejdet som godt og trygt.
 • opleve større sammenhæng og helhed i hverdagen.
 • have mulighed for at lære at samarbejde.
 • have mulighed for at udvikle sig i eget tempo.
 • have rammer, der kan udvikle deres selvværd, selvtillid,selvstændighed og ansvarlighed
 • have mulighed for fordybelse.
 • have mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt

Det pædagogiske personale:

 • samarbejder om det enkelte barn.
 • udvikler sig fagligt.
 • skaber mulighed for et bredere og mere nuanceret syn på barnet og de pædagogiske metoder.
 • skaber tid og rum for fælles drøftelser, planlægning og evaluering.

Mål for klasseteams i indskolingen:

 • At skabe det bedst mulige dagsforløb for børnene.
 • At give det enkelte barn størst mulig tryghed og støtte barnets alsidige personlige udvikling.
 • At lære at se – og i samarbejdet bruge – vore forskellige faglige og personlige baggrunde til barnets bedste.
 • At undervisningsdifferentiere
 • At udvikle et samarbejde præget af faglighed, ærlighed, åbenhed og et højt informationsniveau.
 • At skabe en kultur i klassen, der giver plads til alle

Sådan gør vi:

Der afsættes en pulje af timer til hvert klasseteam for at nå disse mål.

Det er et krav, at der for alle timer fra puljen udarbejdes mål, handleplan og evaluering. Disse kan indgå som en del af den årlige elevplan.

Når skolens fagfordeling er på plads, afholder klasseteamet et møde. Her fastlægges i grove træk anvendelsen af timepuljen. Der er blandt andet tale om ønsker til skema.

Når skemaet er på plads, afholdes der et årsplanmøde med alle klasseteam som deltagere. Her aftales mere detaljeret anvendelsen af timepuljen. Desuden fastlægges de nødvendige planlægningsmøder for hele skoleåret.

Forældremøder og skole-/hjemsamtalerne holdes i fællesskab mellem undervisnings- og fritidsdelens i fællesskab

Inklusion og skolesamarbejdet:

Inklusion skal være den røde tråd i samarbejdet.

Det skal det for barnets, for undervisningsmiljøets og for økonomiens skyld. Og i den rækkefølge.

 • Vi skal kende vores bekymringsbørn fuldstændig og prioritere dem.
 • Vi skal tænke i kontinuerlige forløb for det enkelte barn.
 • Vi skal se på hvor timerne gør mest gavn.
 • Vi skal begrænse samarbejdet der, hvor målene er uklare.
 • Vi skal bruge forældre der hvor vi kun har brug for flere hænder.

Arbejdsgang:

Klasseteamet (klasselærer og pædagog) mødes for at identificere bekymringsbørnene i klassen. Her tænkes på det personlige, det sociale og det faglige.              

Klasseteamet beskriver barnets styrker og svagheder. (Bemærk at rene faglige udfordringer hører under specialundervisning).

Klasseteamet prioriterer børnene og opgaverne.

Klasseteamet formulerer mål, tids- og handleplan og evalueringsform.

Klasseteamet tænker så mange som muligt med i planen, herunder især forældrene.

 

Eksterne samarbejdspartnere 

- Sundeved efterskole - https://www.sundeved-efterskole.dk/

- Børnehaven Regnbuen - http://www.bornehavenregnbuenbovrup.dk/default_cms.aspx?wid=213&cook=true

- Den gyldne løve - http://www.xn--dengyldnelve-4jb.com/

- Varnæs kirke - https://www.varnaeskirke.dk/

- VBIF - http://www.vbif.dk/

- Lokalforeningen - http://www.varnaes.dk/foreninger.php 

- Kliplev skole - https://kliplevskole.aula.dk/

- Felsted skole - https://felsted-skole.aula.dk/

- M.fl.